Deelgenoten Oss Website

Deelgenoten Oss koppelt vraag en aanbod om passende activiteiten en diensten aan te kunnen bieden. We gaan uit van affiniteit, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden die iemand heeft.
Hierdoor zijn er voor iedereen meer mogelijkheden en kan iemand actief meedoen en een nuttige en zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, waardoor zij betekenisvolle dagen
beleven. De ervaring die opgedaan wordt kan later gebruikt worden in een baan.